ÚPRAVA POZEMKOV

Rekultivácia pozemkov, vyklčovanie koreňov s koreňovým balom, oranie, planírovanie pozemkov.