ODBORNÝ REZ A STRIHANIE OVOCNÝCH STROMOV

Odborný orez ovocných stromov a drevín, je zásah na minimálne 3 roky, preto Vám odporúčame, aby orez stromov vykonával vždy len jeden záhradník pre dokonalý súhrn prác, ktoré by mal mať správny ovocinár naplánovaný. Nie vždy je strom správne ošetrený po jednom reze, záhradník si musí naplánovať druhý rez ihneď po prvom oreze stromov, poznať zákonitosti rastu a rodivosti ošetrovaného stromu. Pri strihaní alebo orezávaní ovocných stromov a drevín nezabúdajme na dôležitú dezinfekciu náradia, aby sa nepreniesli škodlivé patogény a huby stromov z chorých do zdravých. 


OŠETROVANIE RÁN STROMOV PO REZE

Po 25 rokoch výskumu sa rany po reze či pílení drevín z pravidla neošetrujú voskom ani iným náterom, aby sa nám pod jeho vrstvou v tme a vlhku v správnom vytvorenom prostredí, nemnožili baktérie a hubové ochorenia. Pri prípadnom radikálnejšom prerezávaní stromov pri kôstkovinách vykonávaných pred zimou, zatierame len okolie kôry a lyka, kvôli vysýchaniu či vymrznutiu, jadro stromu nezatierame. Pri každom orezávaní v správnom termíne sa strom zacelí geneticky sám, rez musí byť čistý a bez roztrapkaní. 


Význam starostlivosti ovocných stromov rezom a jeho vplyv

  • zvyšovanie úrody
  • udržiavanie zdravotného stavu
  • minimalizovanie škodcov
  • predlžovanie životnosti stromu
  • podpora rastu rodivého dreva
  • ovplyňovanie rastu stromu, hlavne pri silno rastúcich odrodách a podpníkoch
  • zakladanie kvetných pukov a ich vývin
  • regulovanie vzťahu medzi nadzemnou a podzemnou časťou stromu
  • údržbou získavame požadovaný tvar stromu a jeho prevádzkovú bezpečnosť
  • zabezpečujeme dôležitý príjem svetla a vzduchu pre zdravý rast plodov  


Dom pred jabloňovým sadom s rebríkom na prerezávanie ovocných stromov.
Dom pred jabloňovým sadom s rebríkom na prerezávanie ovocných stromov.

REZ OVOCNÝCH STROMOV PODĽA ÚČELU


Výchovný rez

Aplikujeme pri vysadení od 1 do 4 roku života ovocného stromu. Výchovný rez ovocných stromov vytvára silnú koreňovú sústavu a pevné kostrové konáre, tvoríme základ korunky stromu a zabezpečujeme jeho vitálny rast.

Udržiavací rez

Pravidelná údržba ovocných stromov od 4 roku a viac. Udržiavací rez ovocných stromov zaručuje optimálne podmienky pre rast a rodivosť kvalitnej úrody, kde dodávame korune svetlo a vzduch.

Zmladzovací rez

Pri dlhšie nestrihaných ovocných stromoch uskutočňujeme zmladzovací - zdravotný rez ovocných stromov, pre zvýšenie kvality plodov, obnovu a podporu rastu rodivého dreva.