Since 2011

Využite naše jednorazové alebo pravidelné služby a ušetríte si Váš čas a energiu našimi osemročnými skúsenosťami poskytovania, kvalitných spoľahlivých a rýchlych lokálnych služieb v meste Košice a v širokom okolí Košického kraja pre vašu domácnosť, firmu či záhradu. Pracujeme s profesionálnou záhradnou, poľnohodpodárskou, čistiacou a lesníckou technikou.