RIZIKOVÉ PÍLENIE | HAVARIJNÝ    VÝRUB | OREZ STROMOV | KOŠICE 

Uskutočňujeme bezpečné rizikové pílenie a orezávanie stromov vo výškach, vyklčovanie koreňov stromov s koreňovým balom, havarijné orezy a výruby stromov na ťažko prístupných miestach pomocou zlaňovacej techniky alebo vysokozdvižných plošín s postupným uvoľňovaním spílených častí stromu do vopred ohraničeného priestoru. Pílime konáre a kmene stromov na časti palivového dreva. Vzniknutý odpad zo stromov a drevín zneškodníme odvozom na skládku biologického odpadu.

Orez vysokého ovocného stromu v záhrade
Orez vysokého ovocného stromu v záhrade
Ručné vyklčovanie koreňa pri odstraňovaní dreviny
Ručné vyklčovanie koreňa pri odstraňovaní dreviny
Postupný rizikový výrub stromu vo výške
Postupný rizikový výrub stromu vo výške
Rizikové pílenie stromu pri plote
Rizikové pílenie stromu pri plote