VYROVNÁVANIE A ÚPRAVA POZEMKOV

Zemné a výkopové práce, čistenie, rekultivácia a obnova degradovanej pôdy, planírovanie, oranie, kultivácia, vyrovnávanie a modelovanie pozemkov.