ÚDRŽBA TRÁVNIKOV / VERTIKUTÁCIA TRÁVNIKOV

Silný, hustý, sýto zelený a zdravo rastúci kvalitný trávnik bez chorôb si vyžaduje našu pozornosť počas celého roka. Začiatkom jari, po vizuálnom zapojení trávnika, trávnik pripravíme na sezónu. Najskôr trávnik vyčistíme od rôznych nečistôt, popadaných lístí, ihličia, mulčovacej kôry, kameňov, skontrolujeme celkový stav v akom sa trávnik nachádza. Pokosíme podľa možnosti čo najnižšie, vykonáme vertikutáciu, tzn. vertikálne prerezávanie trávnika, v dvoch smeroch kolmo na seba, kde trávnik prevzdušníme, dodáme trávnym koreňom svetlo, zlepšíme príjem vzduchu a vlahy, odstránime mach, trávnu plsť,  zvyšky starej odumretej hmoty a buriny. Vertikutácia trávnika podporuje správnu intenzitu odnožovania trávnika a predchádza hubovým chorobám. Trávnik po vertikutácií pohnojíme správnym hnojivom, dosejeme trávnym osivom. Ak sme pri začiatku jarnej údržby trávnika zistili nutnosť vylepšenia pôdnych podmienok, ktorý je veľmi dôležitý, vylepšujeme aj pôdne podmienky podľa zisteného stavu, na konci vykonaných prác, spustíme závlahu. V lete kosíme trávnik, zavlažujeme, dodávame živiny, na konci jesene trávnik zazimujeme, vykonáme vertikutáciu, pohnojíme správnym hnojivom, vypneme závlahu.