ČISTENIE POZEMKOV KOŠICE

Čistenie pozemkov od náletových drevín, krovia a burín. Odstránenie inváznych stromov. Likvidácia odpadu.


Čistenie pozemku
Čistenie pozemku
Čistenie pozemku
Čistenie pozemku
Čistenie pozemku
Čistenie pozemku