RIZIKOVÉ VÝRUBY A OREZY STROMOV

Uskutočňujeme bezpečné rizikové pílenie a orezávanie stromov vo výškach, vyklčovanie koreňov stromov s koreňovým balom, havarijné orezy a výruby stromov na ťažko prístupných miestach pomocou zlaňovacej techniky alebo vysokozdvižných plošín s postupným uvoľňovaním spílených častí stromu do vopred ohraničeného priestoru. Pílime konáre a kmene stromov na časti palivového dreva. Vzniknutý odpad zo stromov a drevín zneškodníme odvozom na skládku biologického odpadu.