ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV

Našim poslaním od roku 2011 je dodávanie  efektívnych, kvalitných a spoľahlivých prác s presným načasovaním, s dôrazom na ich detail. Práce vykonávame pre fyzické osoby, organizácie, firmy, inšititúcie, verejné a súkromné zariadenia. Práce a výkon služieb plníme podľa požiadaviek zákazníka.  Služby uskutočňujeme prednostne na východnom Slovensku v Košickom kraji, primárne v meste Košice a jeho okolí.

Záhradnícky servis a výkon prác pre Košice a okolie

orez ovocných stromov, strihanie bobuľovín, nátery kmeňov stromov 

strihanie okrasných drevín, ochrana proti škodcom, výživa rastlín, biologické hnojenie

jarná, letná, jesenná  a celoročná údržba záhrad

  kosenie okrasných trávnikov, vertikutácia, hnojenie, zakladanie a obnova trávnikov

strihanie živých plotov, znižovanie zvrškov tují

kosenie a mulčovanie trávy členitých pozemkov

kosenie zarastených záhrad a pozemkov, pravidelné kosenie v areáloch firiem a inštitúcií

čistenie pozemkov od ruderálneho porastu, krovia, odstránenie náletových inváznych burín a drevín

čistenie odkvapových žľabov a kanalizácie

drvenie konárov stromov, odvoz odpadu na skládku

rizikový výrub a orez stromov vo výškach s postupným pílením

frézovanie pňov stromov, vklčovanie koreňov, likvidácia koreňov

likvidácia zeleného, biologického odpadu,  likvidácia stavebného a zmiešaného odpadu

čistenie fasád a striech, čistenie podláh a zámkových dlažieb, nátery plôch

demolácie stavieb, vypratávanie a odvoz odpadu, drobné stavebné práce 

čistiace a upratovacie služby, starostlivosť o interierovú a vonkajšiu zeleň, pravidelná zálievka rastlín

zimná správa a údržba príjazdových ciest, parkovísk, chodníkov

Kontaktujte nás