ČISTENIE ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV A KANALIZÁCIE

Čistenie odkvapových žľabov a kanalizácie, havarijné opravy, mechanické čistenie, prečistenie tlakom vody, vizuálna kontrola odkvapových častí, frézovanie potrubia a opravy kanalizácií.