ZÁHRADNÍCKE PRÁCE

Poskytujeme kompletné záhradné práce. Uskutočňujeme pravidelné a jednorazové záhradnícke služby. Rekonštrukcie a obnovy záhrad,  obmenu rastlín, vysádzanie rastlín a stromov, hnojenie, údržbu záhonov a kríkov, čistenie a odburiňovanie skaliek, trávnika, doplňovanie mulčovacej kôry, orezávanie ovocných a okrasných drevín do tvaru, nátery a postreky proti škodcom, kosenie trávnikov, strihanie živých plotov. Vykonávame rýľovanie a kultiváciu pozemkov úžitkových záhrad a záhonov. Obnovujeme kvalitu degradovanej pôdy, zlepšujeme jej štruktúru, vodopriepustnosť a vzdušnosť. Zabezpečujeme nákup a dovoz záhradníckeho materiálu a rastlín.


SÚBOR ZÁHRADNÝCH SLUŽIEB

  • kosenie záhrad, okrasných távnikov, zastrihávanie okrajov
  • zber trávy a lístia, likvidácia odpadu
  • strihanie živých plotov, okrasných drevín a rastlín
  • čistenie záhonov, jazierok, skaliek
  • hnojenie a zálievka rastlín
  • orez stromov, ochrana a výživa
  • úprava a realizácia predzáhradky
  • rekonštrukcia záhrad a trávnikov
  • obmena, výsadba a presádzanie rastlín