ÚDRŽBA ZÁHRAD

Poskytujeme kompletné pravidelné a jednorazové záhradnícke služby. Rekonštrukcie a obnovy záhrad,  obmenu rastlín a ich vysádzanie, hnojenie, údržbu záhonov,  kríkov, živých plotov, trávnikov, skaliek, orezávanie ovocných a okrasných drevín do tvaru, nátery a postreky proti škodcom. Ponúkame revitalizáciu, obnovu degradovanej pôdy, ako aj zemné ručné práce, rýľovanie a kultiváciu záhradných pozemkov, záhonov.