ZÁHRADNÍCKE PRÁCE | KOŠICE

Pravidelné záhradnícke práce, orez a strihanie stromov a kríkov, kosenie a údržba záhrad. Rýľovanie a kultivácia pôdy. Hnojenie rastlín a ich ochrana proti škodcom.


Kosenie trávy
Kosenie trávy
Orez ovocného stromu
Orez ovocného stromu
Ručné vyklčovanie koreňov
Ručné vyklčovanie koreňov
Kosenie trávy
Kosenie trávy
Orez ovocného stromu
Orez ovocného stromu
Kosenie okrasného trávnika
Kosenie okrasného trávnika
Úprava terénu
Úprava terénu
Rizikový výrub stromu
Rizikový výrub stromu
Kosenie trávnika
Kosenie trávnika
Čistenie pozemku
Čistenie pozemku
Odstránenie inváznej dreviny
Odstránenie inváznej dreviny
Kosenie trávy s krovinorezom
Kosenie trávy s krovinorezom
Čistenie pozemku
Čistenie pozemku
Orez ovocných stromov
Orez ovocných stromov