ZIMNÁ ÚDRŽBA

Zimnú údržbu príjazdových ciest, parkovísk, chodníkov, schodísk a spevnených  plôch realizujeme v meste Košice pre súkromné osoby a firmy. Zimnú údržbu vykonávame ručne a mechanicky, strojovými mechanizmami, strojové vybavenie, volíme podľa poveternostných podmienok. Po vykonaní zimnej údržby vykonáme posyp inertným materiálom a posypovou soľou, ktorý po sezóne zozbierame a odvezieme na skládku. Počas celosezónnej zimnej údržby, monitorujeme počasie a situáciu pre včasný zásah. Zimnú údržbu uskutočňujeme a prispôsobujeme podľa požiadaviek.