ÚDRŽBA ZÁHRAD

Poskytujeme kompletné pravidelné a jednorazové záhradnícke služby. Rekonštrukcie a obnovy záhrad,  obmenu rastlín, vysádzanie, hnojenie, údržbu záhonov a kríkov, čistenie a odburiňovanie skaliek, záhonov, trávnika, doplňovanie mulčovacej kôry, orezávanie ovocných a okrasných drevín do tvaru, nátery a postreky proti škodcom, kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, rýľovanie a kultiváciu pozemkov úžitkových záhrad, dovoz a rozprestretie kvalitnej čiernej ornice, dovoz záhradníckeho materiálu a rastlín.