Záhradnícke služby

Poskytujeme kompletnú celoročnú údržbu súkromných záhrad a verejných priestorov zelene. Pravidelné kosenie trávy a údržba trávnikov. Hrabanie a zametanie nečistôt v trávnikoch a chodníkov. Strihanie živých plotov a ich tvarovanie. Likvidujeme buriny a mach v trávnikoch, v záhone v  skalkách, v zámkovej dlažbe či chodníkov. Obnovujeme a revitalizujeme staré záhrady, trávniky, záhony, skalky, obnovujeme nátery plotov. Poskytujeme biologické hnojenie postrekom a ošetrenie rastlín a stromov, ich výsadbu a presádzanie. Uskutočníme likvidáciu škodcov a hubových ochorení. Zabezpečíme nákup a dovoz záhradníckych materiálov z renomovaných záhradníckych centier. Vzniknutý biologický odpad zneškodníme odvozom na skládku.