Starostlivosť o stromy

Dokument dokladujúci odbornosť a vzdelávanie sa v odbore.