REZ A STRIHANIE OVOCNÝCH STROMOV | KOŠICE

Jabloň na dvore kde sa nachádzajú odborné záhradnícke služby zabezpečujúce údržbu a starostlivosť o zeleň.
Jabloň na dvore kde sa nachádzajú odborné záhradnícke služby zabezpečujúce údržbu a starostlivosť o zeleň.
Dva obrázky zobrazujúce krásu stromu obklopeného zeleňou, zdôrazňujúce terénne úpravy a údržbu vonkajších priestorov.
Dva obrázky zobrazujúce krásu stromu obklopeného zeleňou, zdôrazňujúce terénne úpravy a údržbu vonkajších priestorov.
Muž poskytujúci záhradnícke služby vyliezaním na strom pri letnej údržbe.
Muž poskytujúci záhradnícke služby vyliezaním na strom pri letnej údržbe.