ODBORNÝ OREZ A STRIHANIE OVOCNÝCH STROMOV | KOŠICE

Skupina obrázkov zobrazujúcich vykopávanie strihanie a výsadbu stromov.
Skupina obrázkov zobrazujúcich vykopávanie strihanie a výsadbu stromov.
Orezané ovocné stromy v pozadí.
Orezané ovocné stromy v pozadí.
Fotografie pred a po sadu zobrazujúce techniky rezu (strihanie) používané na zlepšenie rastu a zdravia ovocných stromov (ovocné stromy).
Fotografie pred a po sadu zobrazujúce techniky rezu (strihanie) používané na zlepšenie rastu a zdravia ovocných stromov (ovocné stromy).