VÝŠKOVÉ PRÁCE

Výškové práce, natieranie a čistenie striech, čistenie fasád, havarijné opravy, mechanická čistenie odkvapových žľabov, tlakové čistenie vodou.