ÚDRŽBA ZÁHRAD

Poskytujeme kompletné pravidelné a jednorazové záhradnícke služby. Poskytujeme rekonštrukcie a obnovy záhrad,  obmenu rastlín, vysádzanie, údržbu záhonov a kríkov, čistenie a odburiňovanie skaliek, záhonov, trávnika, doplňovanie mulčovacej kôry, orezávanie ovocných a okrasných drevín do tvaru, hnojenie a ochranu rastlín, kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, dovoz záhradníckeho materiálu, zeminy, kameniva a rastlín. Zabezpečíme odvoz a likvidáciu odpadu.