REALIZÁCIA A ÚDRŽBA ZÁHRAD

Poskytujeme kompletné pravidelné a jednorazové záhradnícke služby. Poskytujeme, realizácie, rekonštrukcie záhrad, výsadbu, obmenu, údržbu rastlín. Čistenie a odburiňovanie skaliek, jazierok, záhonov, kríkov, trávnika, orezávanie ovocných a okrasných drevín do tvaru, hnojenie, doplňovanie mulčovacej kôry, kosenie trávnikov, zastrihávanie okrajov, strihanie živých plotov, dovoz záhradníckeho materiálu, zeminy, kameniva a rastlín, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu.