Orezávanie a strihanie ovocných stromov

Orezávanie a strihanie ovocných stromov a ovocných drevín, nepodceňujte, nakoľko je to zásah na minimálne 3 roky, ak sa vykoná nesprávne. Preto Vám odporúčame, aby rez stromov, ovocných drevín vykonával vždy len jeden záhradník, pre dokonalý súhrn prác, ktoré by mal mať správny ovocinár naplánovaný. Nie vždy je strom správne ošetrený po jednom reze, záhradník si musí naplánovať druhý rez ihneď po prvom reze, poznať zákonitosti rastu a rodivosti ošetrovaného stromu. Pri strihaní alebo orezávaní ovocných stromov a drevín nezabúdajme na dôležitú dezinfekciu náradia, aby sa nepreniesli škodlivé patogény a huby stromov z chorých do zdravých. Po 25 rokoch výskumu sa rany po reze či pílení drevín z pravidla neošetrujú voskom ani iným náterom, aby sa nám pod jeho vrstvou v tme a vlhku v správnom vytvorenom prostredí, nemnožili baktérie a hubové ochorenia. Pri prípadnom radikálnejšom prerezávaní stromov pri kôstkovinách vykonávaných pred zimou, zatierame len okolie kôry a lyka, kvôli vysýchaniu či vymrznutiu, jadro stromu nezatierame. Pri každom orezávaní v správnom termíne sa strom zacelí geneticky sám, rez musí byť čistý a bez roztrapkaní. 

Dokument dokladujúci odbornosť a vzdelávanie sa v odbore. 

Rezy ovocných stromov

Výchovný rez

Aplikujeme pri vysadení od 1 do 3 roku života ovocného stromu. Výchovný rez ovocných stromov vytvára silnú koreňovú sústavu a pevné kostrové konáre, tvoríme základ korunky stromu a zabezpečujeme jeho vitálny rast.

Udržiavací  rez

Pravidelná údržba ovocných stromov od 4 roku a viac. Udržiavací rez ovocných stromov zaručuje optimálne podmienky pre rast a rodivosť kvalitnej úrody, kde dodávame korune svetlo a vzduch.

Zmladzovací rez

Pri dlhšie nestrihaných ovocných stromoch uskutočňujeme zmladzovací - zdravotný rez ovocných stromov, pre zvýšenie kvality plodov, obnovu a podporu rastu rodivého dreva.

Podľa obdobia poznáme orezávanie ovocných stromov taktiež ako jarný rez, letný a tzv. aj zimný rez drevín.

Význam starostlivosti ovocných stromov rezom a jeho vplyv

 • zvyšovanie úrody
 • udržiavanie zdravotného stavu
 • minimalizovanie škodcov
 • predlžovanie životnosti stromu
 • podpora rastu rodivého dreva
 • ovplyňovanie rastu stromu, hlavne pri silno rastúcich odrodách a podpníkoch
 • zakladanie kvetných pukov a ich vývin
 • regulovanie vzťahu medzi nadzemnou a podzemnou časťou stromu
 • údržbou získavame požadovaný tvar stromu a jeho prevádzkovú bezpečnosť
 • zabezpečujeme dôležitý príjem svetla a vzduchu pre zdravý rast plodov  

Termín realizácie prác

 • jarný resp. zimný rez jadrovín uskutočňujeme v období po uplynutí hlavných mrazov, kde teplota nesmie presiahnuť - 10°C, najlepšie pri teplotách +2°C až +5°C podľa potrebného rezu
 • redukčný rez pri predpokladu mänších rezných rán kôstkovín vykonávame, po zbere plodov, kde minimalizujeme oslabenie stromu vytekajúcou miazgou, platí hlavne pre čerešne, višne, slivky, marhule, broskyne a iné
 • zmladzujúci, radikálnejší rez kôstkovín a jadrovín vykonávame na začiatku jari pri začinajúcom kvitnutí stromov pre minimalizovanie namŕzania uskutočnených rezných rán a potrebného času na ich zacelenie
 • letný presvetľovací rez kôstkovín (čerešne, višne, slivky, broskyne a iné) aj tzv. šittov rez (marhule) vykonávame počas mesiaca jún pre dostatok svetla a vzdušnosti koruny stromu, ktoré zaručí následné vyfarbenie, vitalitu a kvalitu jeho plodov, po letnom reze je obrast odolnejší voči mrazom
 • orech režeme koncom apríla a začiatkom mája keď nové, mladé prírastky majú 7 cm až 15 cm
 • prebierku plodov ručným odtrhavaním uskutočňujeme v mesiaci jún, ak je jeho veľkosť o veľkosti lieskového orecha
 • prebierkou plodov zaručíme, aby sa nám preťažený konár s veľkou násadou plodov nezlomil, aby nedošlo k striedavej rodivosti stromu, aby mali plody dostatočnú veľkosť, chuť, farbu a v neposlednom rade zaručíme vitálny rast stromu
 • prebierku plodov uskutočňujeme aj súbežne s rezom stromu v čase kvetu alebo plodov