Denne k dispozícii 08:00 - 18:00

ÚPRAVA POZEMKOV

Príprava a rekultivácia pozemkov, planírovanie, oranie, kultivácia a zarovnávanie pôdy.