ÚPRAVA POZEMKOV

Príprava a rekultivácia pozemkov, planírovanie, oranie, kultivácia a zarovnávanie pôdy.