Kultivácia pozemkov

Kultivácia pôdy, obrábanie pôdy kultivátorom pred plánovanou výsadbou plodín, kultiváciou pôdu prekypríme a zároveň, rozbíjame veľké hrudy hliny, ktoré vznikli po oraní malotraktorom resp. po ručnom rýľovaní pôdy.