Starostlivosť o pozemky

  • kosenie trávy, mulčovanie trávy, burín, drevitých náletov
  • čistenie zanedbaných pozemkov od náletov, burín, krovia, stromov, odstraňovanie koreňov
  • planírovanie, oranie a kultivácia pozemkov 
  • ručné výkopové práce
  • chemická a mechanická likvidácia burín