Čistenie odkvapových žľabov

Čistenie odkvapových žľabov, mechanické čistenie, prečistenie tlakom vody, vizuálna kontrola odkvapových častí.